بررسی تئوری های فروید و دامهاف در مورد معنا و تفسیر خواب و رویا
بررسی تئوری های فروید و دامهاف در مورد معنا و تفسیر خواب و رویا

بررسی تئوری های فروید و دامهاف در مورد معنا و تفسیر خواب و رویا، همه‌ی ما تجربه خواب دیدن را داریم. اما معنای خواب‌ ما چیست؟ چگونه باید رویاها را تعبیر و تفسیر کنیم؟ رویاها می‌توانند مرموز، هیجان‌انگیز یا حتی وحشتناک باشند، اما پرداختن به درک معنای رویاها می‌تواند کاملاً گیج‌کننده باشند. در حالی که تئوری‌های زیادی برای توضیح اینکه چرا خواب می‌بینیم وجود دارد، هیچ‌کس هنوز به طور کامل هدف آن‌ها را درک نکرده است، چه رسد به اینکه معنای رویاها را تفسیر کند.

فروید: رویاها راهی به سوی ذهن ناخودآگاه

زیگموند فروید در کتاب خود «تعبیر رویاها» اشاره می‌کند که محتوای رویاها با آرزوها مرتبط است.

رویا آرزوی ماست

فروید معتقد بود که محتوای آشکار یک رویا یا تصاویر واقعی و رویدادها برای پنهان کردن محتوای نهفته یا خواسته‌های ناخودآگاه رویاپرداز عمل می‌کند. به عبارت دیگر، فروید معتقد بود که محتوای رویاهای شما آنچه را که در زندگی آرزو می‌کنید نشان می‌دهد.

نظریه‌ی تعبیر خواب فروید بر این اساس است که رویاها و خواب‌ها نشان‌دهنده آرزوهای ناخودآگاه ما هستند که در بیداری سرکوب شده‌اند. فروید معتقد بود که رویاها و خواب‌ها برای تخلیه‌ی انرژی حاصل از اتفاقات روزانه یا برای بیان آرزوهای ناخودآگاه ما هستند. او باور داشت که تعبیر رویاها می‌تواند به شناخت عمیق‌تری از خودمان و نیازهای ناخودآگاهمان کمک کند.

کار رویا

فروید همچنین چهار عنصر از این فرآیند را که از آن به عنوان کار رویا یاد می‌کند، توصیف کرد:

  • تراکم: بسیاری از ایده‌ها و مفاهیم در یک رویا نمایش داده می‌شوند. اطلاعات در یک ایده یا تصویر واحد فشرده می‌شود. عامل تراکم که به معنی فشرده‌سازی و خلاصه‌کردن خواسته‌هاست.
  • جابه‌جایی: این عنصر کار رویا، معنای عاطفی محتوای نهفته را با اشتباه گرفتن بخش‌های مهم و بی‌اهمیت رویا، پنهان می‌کند. در واقع بار عاطفی و احساسی از هدف اصلی به یک هدف غیرواقعی منتقل می‌شود.
  • نمادسازی: این عملیات همچنین ایده‌های سرکوب شده در رویا را با گنجاندن اشیایی که به منظور نماد محتوای پنهان رویا هستند، سانسور می‌کند. این ویژگی نمایشی رویاست که مفاهیم انتزاعی و مجرد ذهنی را به صورت تصاویر درمی‌آورد.
  • بازنگری ثانویه: در طول این مرحله نهایی از فرآیند رویا، فروید پیشنهاد کرد که عناصر عجیب و غریب رویا دوباره سازماندهی شوند تا رویا قابل درک باشد، بنابراین محتوای آشکار رویا تولید می‌شود. این خاصیت کنایه‌آفرینی و تمثیل‌سازی خواب است. همه‌ی عناصر موجود در خواب نماد و رمزی هستند که می‌توان آن‌ها را کشف کرد و به کمک آن راز خواب را گشود.

دامهاف: رویاها به عنوان بازتاب زندگی بیداری

ویلیام دامهاف محقق برجسته رویا است که با کالوین هال در دانشگاه میامی مطالعات خود را انجام داده است.

رویاها زندگی روزمره را نشان می‌دهند

در مطالعات گسترده درباره‌ی محتوای رویاها، دامهاف دریافته است که رویاها منعکس‌کننده افکار و نگرانی‌های زندگی بیداری رویاپرداز است. دامهاف یک مدل عصبی‌شناختی از رویاها را توضیح می‌دهد که در آن فرآیند رویا دیدن از فرایندهای عصبی و سیستمی از طرحواره‌ها حاصل می‌شود.