بررسی تئوری های هال و یونگ در مورد معنا و تفسیر خواب و رویا
بررسی تئوری های هال و یونگ در مورد معنا و تفسیر خواب و رویا

بررسی تئوری های هال و یونگ در مورد معنا و تفسیر خواب و رویا، روانشناسان تئوری‌هایی را ارائه کرده‌اند که ممکن است معنی خواب‌ها را توضیح دهند. همه‌ی این تئوری‌ها به تمامی معتبر یا اثبات شده نیستند و همانطور که از نامشان بر می‌آید در حد تئوری باقی مانده‌اند. با این حال دانستن درباره‌ی آن‌ها خالی از لطف نیست. در اینجا چند نظریه وجود دارد که ممکن است بتوانند به شما کمک کند تا معنی رویاهایتان را بفهمید.

هال: رویاها به عنوان یک فرایند شناختی

کالوین هال با تجزیه و تحلیل هزاران رویا از شرکت‌‌کنندگان در آزمایش به دنبال مضامین و الگوها بود و در نهایت یک سیستم کدگذاری کمی ایجاد کرد که آنچه در رویاهای ما وجود دارد را به چند دسته تقسیم می‌کرد. هال معتقد بود که خواب‌ها نشانه‌هایی از فرایند شناختی هستند و در تعبیر خواب باید به این فرایند شناختی توجه شود.

رویاها شامل الگوهای مربوط به زندگی بیداری هستند

هال تصریح کرد که رویاها بخشی از یک فرایند شناختی هستند که در آن به عنوان مفهوم عناصر زندگی شخصی ما عمل می‌کنند. طبق نظریه هال، تعبیر خواب مستلزم دانستن موارد زیر است:

  • اعمال خواب‌بیننده در رویا؛
  • اشیاء و اشکال در خواب؛
  • تعامل بین بیننده و شخصیت‌های رویا؛
  • محیط رویا، تحول و نتیجه.

هدف نهایی این تعبیر خواب، درک خواب نیست، بلکه درک خواب‌بیننده است. تحقیقات هال نشان داد که خصوصیاتی که افراد در بیداری از خود نشان می‌دهند، همان ویژگی‌هایی است که در رویاها بیان‌ می‌شود.

یونگ: کهن الگوها و ناخودآگاه جمعی

در حالی که کارل یونگ اشتراکاتی با فروید داشت، او احساس می‌کرد که رویاها بیش از بیان آرزوهای سرکوب شده هستند.

رویاها ذهن توسعه نیافته را کاوش می‌کنند

یونگ اشاره می‌کند که رویاها هم ناخودآگاه شخصی و هم ناخودآگاه جمعی را آشکار می‌کنند و معتقد بود که رویاها بخش‌هایی از روان را که در زندگی بیداری توسعه نیافته‌اند، جبران می‌کند.

چهار کهن‌الگوی یونگ

یونگ همچنین تصریح کرد که کهن‌الگوهایی مانند آنیما، سایه، آنیموس و پرسونا اغلب به عنوان اشیاء یا شکل‌های نمادین در رویاها نشان داده می‌شوند. او معتقد بود این نمادها نشان‌دهنده‌ی نگرش‌هایی هستند که توسط ذهن خودآگاه سرکوب می‌شوند. برخلاف فروید که اغلب اظهار می‌کرد که نمادهای خاص نشان‌دهنده‌ی افکار ناخودآگاه خاص هستند، یونگ معتقد بود که رویاها می‌توانند بسیار شخصی باشند و تعبیر این رویاها مستلزم دانستن اطلاعات زیادی درباره‌ی فرد رویاپرداز است.

نظریه‌ی تعبیر خواب فروید و یونگ در بسیاری از جوانب متفاوت هستند. فروید معتقد بود که رویاها نشان‌دهنده آرزوهای ناخودآگاه ما هستند که در بیداری سرکوب شده‌اند و تعبیر آن‌ها می‌تواند به شناخت عمیق‌تری از خودمان کمک کند. از طرف دیگر، یونگ به ناخودآگاه جمعی اعتقاد داشت و معتقد بود که رویاها نشان‌دهنده فرایندهای ناخودآگاهی هستند که در زندگی روزمره ما رخ می‌دهند. او به رویاها به عنوان یک تجلی غیرارادی فرایند روانی نگاه می‌کرد.

همچنین، یونگ بر خلاف فروید، به نمادهای رویاها اهمیت زیادی می‌داد و معتقد بود که تحلیل نمادها می‌تواند به شناخت خود کمک کند. در کل، هر دو نظریه به شناخت عمیق‌تر از خود کمک می‌کنند، اما با دیدگاه‌های متفاوتی به خواب‌ها نگاه می‌کنند.